งานทำบุญเปิดค่ายเมื่อวันที่ 29 มค. 2554 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักผู้คนมาร่วมงานกันมากพอสมควร
ใครเป็นใครดู กันเอง แต่ที่แน่ๆ ลุงศักดิ์เจ้าของค่ายหล่อสุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s