เกี่ยวกับเรา

ศ.มาลัยทอง ท่าคอย เป็นค่ายมวย ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ก่อตั้งโดยลุงศักดิ์ ด้วยความตั้งใจที่จะสืบทอดศิลปะป้องกันตัวมวยไทย
อัน เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย เปิดสอนให้แก่ลูกหลานในท่าคอยและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษามวยไทย
โดย ไม่คิดด่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียงมีความตั้งใจจริง ขยันและอดทน

ติดต่อเรา ศ.มาลัยทอง ท่าคอย
บรรยากาศ ในค่ายมวย ศ.มาลัยทอง ท่าคอย
ผู้ฝึกสอน ของ ศ.มาลัยทอง ท่าคอย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s