คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 1. ต้องการมาเรียนมวยที่ ศ.มาลัยทอง ต้องทำอย่างไรบ้าง
  เตรียมตัวกับใจมาให้พร้อม โดยต้องมีความตั้งใจจริงที่จะมารับการฝึกสอน มีความอ่อนน้อมเคารพและ
  เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
 2. เปิดสอนวันไหนบ้าง
  วัน จันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นมีการแจ้งว่าเป็นวันหยุด
 3. ที่ ศ.มาลัยทองสอนอะไรบ้าง
  สอนศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย โดยมีการฝึกสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 4. มาเรียนที่นี่แล้วจำเป็นต้องขึ้นชกหรือไม่
  ไม่จำเป็นแล้วแต่ความสมัครใจ หากผู้เรียนขึ้นชกก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง
 5. ใช้เวลานานหรือไม่กว่าจะเรียนรู้มวยไท
  แล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคน
 6. มาเรีนที่ ศ.มาลัยทองได้อะไรบ้าง
  • ได้เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวด้วยมวยไทย
  • ได้ฝึกความอดทน
  • ได้ฝึกความมีระเบยบวินัย
  • ฝึกให้รู้จักการมีน้ำใจ

ติดต่อเรา ค่ายมวย ศ.มาลัยทอง ท่าคอย
เกี่ยวกับเรา ค่ายมวย ศ.มาลัยทอง ท่าคอย
บรรยากาศภายในค่าย ศ.มาลัยทอง ท่าคอย
ผู้ฝึกสอนมวยไทย ของค่ายมวย ศ.มาลัยทอง ท่าคอย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s